موعظه های جدید


 

 

یوحنا ۱. ۳۵-۵۱ نردبان عیسی هست

Calendar 15 May 2020
List Farsi Sermons
Microphone Rev. Ray DeLange

May 15 Sermon - پانزدهم مه خطبه

یوحنا ۱: ۱-۱۸ کلمه حیات

Calendar 08 May 2020
List Farsi Sermons
Microphone Hootan Alayi

May 8 Sermon - هشتم مه خطبه

یوحنا ۱: ۱۹-۳۴ شاهدان عیسی

Calendar 01 May 2020
List Farsi Sermons
Microphone Rev. Ray DeLange

May 1 Sermon - مه اول خطبه

موعظه از افسسیان ۲: ۱۹-۲۱ ، معبد خدای زنده

Calendar 17 Apr 2020
List Farsi Sermons
Microphone Hootan Alayi

April 17 Sermon - هفدهم آوریل خطبه

اینجیل لوقا ۲۳ جمعه قبل از عید پاک

Calendar 10 Apr 2020
List Farsi Sermons
Microphone Rev. Ray DeLange

Good Friday Sermon - خطبه جمعه خوب