موعظه های جدید


 

 

آفتهای کلیسا

Calendar 14 Aug 2020
List
Microphone Hootan Alayi

August 14th Sermon - چهاردهم اوت خطبه
۱ تیموتاوس

نان حیات

Calendar 24 Jul 2020
List Farsi Sermons
Microphone Hootan Alayi

Jul 24th Sermon - بیست و چهارم خطبه های ژوئیه
یوحنا ۶ : ۲۲-۴۰، ۴۸-۵۸

پسر انسان

Calendar 10 Jul 2020
List Farsi Sermons
Microphone Rev. Ray Delange

July 10 Sermon - دهم جولای خطبه

عیسی در معبد

Calendar 03 Jul 2020
List Farsi Sermons
Microphone Hootan Alayi

July 3rd Sermon - جولای خطبه سوم

چه نوع ایمان؟

Calendar 26 Jun 2020
List Farsi Sermons
Microphone Rev. Ray Delange

June 26 Sermon - ژوئن بیست و ششم خطبه