خدمت زبان فارسی کلیسای اصلاح شده مسیحی نیو وست

“a tangible display of God’s renewing power”

ما جماعتی از پیروان مسیح هستیم که از پیش زمینه های مختلف فرهنگی و سنی در کنار هم قرار گرفته ایم تا تجسم محبت خدا در کنار هم باشیم و،گلیساهای ما بخشی از کلیسای اصلاح شده مسیحی هستند

اما شما کهانتی ملوکانه هستید قوم که متعلق به خدا هستید تا ذکر اعمال او را کرده،همان کسی که شما را از ظلمت به نور و روشنائی  خوانده است،زمانی قوم خدا نبودید اما اکنون متعلق اوئید ،زمانی زیرفیض نبودید ولی اکنون زیر فیض

هستید۱

 

 

 

درباره کیسای اصلاح شده مسیحی

کلیسای نیو وست مینستر بخشی از کلیساهای  اصلاح شده مسیحی در سرتا سر آمریکای شمالی با جمعیتی حدود ۲۷۵۰۰۰ نفر عضو و ۱۰۰۰ جماعت در آمریکا و کاناداست

 

جماعتها و کلیساهای ما را میتوانیداز شرق تاغرب کانادا از نوا اسکاشیا تا بریتیش کلمیبا و از کالیفرنیا تا گرند رپیدز در ایالات متحده پیدا کنید ،مرکز فعایتهای کلیسای ما در گرند رپیدز واقع شده

ما خود را مسیحی مینامیم

چرا که پیروان و مومنان انجیل عیسی مسیح هستیم و با تمام کسانی که به مسیح و اعتقادنامه های تاریخی چون اعتقاد نامه رسولان ایمان دارند در مشارکت میباشیم.

ما خود را اصلاح شده مینامیم

چرا که بخشی از کلیسای تاریخی میباشیم که تعالیم اصلاح گرانی چون ژان کالوین را   باور داریم که تلاش میکردند تا مسیحیت را به پاکی و خلوص ابتدائیش باز گردانند.

ما خود را کلیسا مینامیم

چرا که خداوند ما را در خود فرا خوانده  تا با قومش در سراسر جهان در تماس و مشارکت باشیم